12 September 2017 12:52

Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Lampiran: